Ako ochrániť balkóny pred vtákmi ?

BRATISLAVA, 14. november 2014 - Pred nepohodou sa balkón dá ochrániť strieškou, pred nebezpečenstvom na nízkych podlažiach mrežami, avšak ako zabrániť znečisťovaniu balkóna napríklad vtákmi, medzi ktorými sú v mestách najväčším postrachom najmä holuby? Niekedy na vyplašenie postačí napríklad trblietavá a pohyblivá ozdoba, v horších prípadoch rôzne profesionálne či amatérske zariadenia na plašenie vtákov. No nemusí ísť iba o balkóny a bielizeň, ktorá sa na nich suší, niekde majú problémy aj so znečisťovaním okien, fasády, rímsy, striešky a podobne.

Holuby neodmysliteľne patria k mestám. Potravu hľadajú na námestiach, v parkoch, ale aj pod oknami domov, prípadne na parapetoch okien či balkónoch. Ich kŕmenie môže síce byť prejavom lásky k prírode, no môže mať aj negatívny dopad. V niektorých lokalitách sa holuby premnožujú,  spôsobujú škody na majetku a najmä znepríjemňujú život. Vtedy je na čase prikročiť k preventívnym opatreniam, ako sa ich priazne účinne zbaviť.

Preventívna ochrana proti vtákom hrotmi

Ako najúčinnejšie preventívne opatrenie proti vtáctvu sa ukázali byť hroty, ktoré je možné umiestniť na oknách, balkónoch, samotných budovách, na krove, rímsach a všade, kde je to potrebné.

Vtákom neublížia, no účinne zabraňujú ich dosadaniu a zdržiavaniu sa na daných miestach, a v konečnom dôsledku aj zahniezdeniu.  Z estetického hľadiska tieto hroty vďaka ich veľkosti a použitým materiálom prakticky na budove nie je vidieť. Presvedčiť sa o tom môžete na celom rade kostolov či iných historických stavieb, kde sa takéto hroty začali najviac uplatňovať. Hrotový systém sa skladá z tenkého priesvitného plastového pásu, do ktorého sú pripevnené tenké oceľové hroty. Použitý materiál tak zabezpečuje veľmi dlhú životnosť systému, ktorý odoláva aj nepriazni počasia.

Inštalácia

Hrotový systém sa montuje na suchý a čistý povrch, buď prilepením transparentným silikónovým tmelom alebo pribitím do podkladu. Hroty sa upevňujú podľa účinnej šírky daného hrotu a plochy, ktorú je potrebné chrániť. Inštaláciu na balkónoch, parapetoch či iných bežne dostupných miestach zvládne každý, no na iných miestach ako sú strechy, rímsy a podobne je lepšie využiť služby profesionálov, ktorí zvládajú práce vo výškach. Napríklad spoločnosť BRATISLAVSKÝ VÝŠKOVÝ SERVIS, s.r.o. zabezpečuje nielen predaj, ale aj montáž systémov ochrany budov pred vtáctvom, pričom ponúka päť druhov hrotov, ktoré sa odlišujú rozpätím, počtom hrotov a ich samotným postavením, takže odborná rada pre každý jednotlivý prípad je na mieste.

Téme ochrana proti vtákom sme sa venovali aj v tomto článku. Viac informácií nájdete aj na stránke http://www.vyskovyservis.sk/predaj.

 

Časopis realitysk 2014.10