Ako zatepľovať bytové domy – 3. diel: Výber zhotoviteľa stavby

Zatepľovanie budov - výber zhotoviteľa

Výber realizačnej firmy

 

Bratislava 16. júl 2014 - Výber stavebnej firmy je jedno z najťažších rozhodnutí, ktoré musia vlastníci bytov pri zatepľovaní bytového domu spraviť. Skĺbiť všetky kritériá na kvalitu a zároveň finančné predstavy je náročné. Cena by však nemala byť rozhodujúcim faktorom výberu realizačnej firmy. Zaujímať by vás mali predovšetkým skúsenosti so zatepľovacími prácami a s tým súvisiace referenčné stavby. V teréne sa zamerajte na podobne riešené bytové domy a prezrite si najdôležitejšie detaily!

 

„Najlepší klient je informovaný klient“

 

Staňte sa aj vy klientom, ktorý sa pýta, radí, overuje si informácie a kontroluje. Pri hľadaní tej pre vás správnej realizačnej firmy, váš prístup určite ocení aj samotná firma. Samotný zhotoviteľ totiž uvíta partnera, ktorý dokáže rozoznať kvalitu, nechá si poradiť a je s ním rozumná reč o potrebnom rozsahu prác. Na druhej strane je povinnosť vlastníka si informácie preveriť. Nakoľko nie je jednoduché sa vedieť zorientovať v stavebných prácach a materiáloch, realizačnú firmu si vyberajte aj podľa toho, koľko času je vám ochotná venovať ako potenciálnemu zákazníkovi, aby ste o všetkom boli vopred dôkladne informovaní.

 

Zaujímajte sa o:

  • referenčné stavby, históriu a zázemie firmy,
  • výber zatepľovacích materiálov a doplnkov,
  • spoluprácu firmy so svojimi subdodávateľmi (dôležitá je zohranosť a napájanie jednotlivých detailov),
  • riešenie detailov,
  • organizáciu a kvalitu prác,
  • počet stavbyvedúcich firmy, resp. koľko stavieb pripadá na jedného stavbyvedúceho súčasne (je veľmi podstatné, aby stavbyvedúci dohliadal na jednotlivé práce a riešil vzniknuté situácie denno-denne),
  • počet stavieb, ktoré realizuje firma súčasne,
  • zmluvné podmienky a záruku poskytovaných služieb,
  • služby v cene zateplenia (odtrhové skúšky, skúška výťažnosti kotviacich prvkov, termovízna diagnostika, návrh kreatívneho farebného riešenia fasády, vyhotovenie energetického certifikátu, terénne úpravy a pod),
  • spôsob uskladňovania materiálu.

 

Referencie, referencie a ešte raz referencie

Jednoznačne platí zásada, lepšie raz vidieť ako desaťkrát počuť. Správcovia bytového domu alebo zástupcovia vlastníkov bytov by si mali ísť určite pozrieť referenčné stavby firiem, ktoré sa uchádzajú o rekonštrukciu ich domu. Neváhajte sa porozprávať aj so správcami z týchto referenčných stavieb, či s vlastníkmi bytov o priebehu prác, dodržiavaní termínov dodania a pod. Je to prácnejší spôsob výberu, ale prax ukazuje, že je to jediný účinný spôsob, pri ktorom sa eliminuje riziko sklamania a veľkej straty peňazí.

 

Aj napriek našim bohatým skúsenostiam v stavebníctve si nevieme predstaviť, ako niekto dokáže zodpovedne vybrať správnu firmu len na základe cenových ponúk, od stola. Hovorí sa, že papier znesie všetko. Tak realizačná firma, ako aj vlastníci bytov, či správca by sa mali chcieť osobne stretnúť k cenovej ponuke. Pri jej rozbore má zákazník možnosť zistiť, či firma pristupuje k stavbe individuálne, prináša novátorské riešenia alebo len „naháňa cenu“. Nebojte sa požiadať o pomoc projektanta alebo stavebný dozor, ak ho už máte vybraného.

 

Cena ako kritérium výberu

Na vypracovanie cenovej ponuky odporúčame osloviť niekoľko firiem. Nebuďte prekvapení cenovými výkyvmi. Obnova dvoch bytových domov s rovnakou projektovou dokumentáciou môže byť nacenená rôzne a aj výsledok môže byť úplne odlišný. Pýtate sa čím to je ? Každá realizačná firma má iný prístup k projektovej dokumentácii, rôzne zaškolenie stavebných detailov, používa rôzne materiály, technológie a pod. Skúste si urobiť prieskum, ktoré firmy zvyknú robiť dodatky k zmluvám o dielo. Cenová ponuka, ktorá sa javila na začiatku najlacnejšia, v konečnom dôsledku nemusí byť.

 

V praxi sa často stretávame s tým, že sa vlastníkom bytov podsúvajú lacné riešenia, pričom ešte nie je ani ponúknuté to najlepšie riešenie. Myslite na komplexné riešenia, nevynechajte výmenu okien a dverí za izolačné, obnovu lodžií a balkónov pri zatepľovaní fasády, pretože lešenie je pomerne nákladná položka. Tak prečo ju platiť dvakrát? Činnosti spojené s opravou betónových konštrukcií, zatepľovaním alebo výmenou či repasáciou zábradlí lodžií a balkónov, sú často tak vzájomne prepojené, že je ťažko porušiť túto nadväznosť bez vzniku rizika rôznych funkčných alebo estetických chýb, prípadne navyšovania sumy za väčšiu prácnosť. Ak vám chýbajú financie sú dve riešenia, buď hľadať ďalšie finančné prostriedky a počkať s obnovou alebo znížiť rozsah prác, ktoré sú len estetického charakteru. V prvom rade by mal byť odstránený havarijný stav, energeticky zefektívnený bytový dom a až v poslednom rade nastupuje estetické hľadisko.

 

Doba realizácie zateplenia

Pred uzatvorením zmluvy si treba uvedomiť aj dobu realizácie, keďže stavebné práce a zriadené stavenisko vždy obmedzujú pokojný život. Preto by mali práce trvať čo najkratšiu dobu s rezervou na zhoršené podmienky vplyvom počasia. Taktiež je dobré vedieť, čo všetko od vás firma požaduje na výkon dohodnutých prác (skladové priestory, energie, mobilné WC a pod) a čo vie poskytnúť ako pridanú hodnotu.

 

Kvalitný materiál a montáž

Keďže na zateplenie bytového domu si vlastníci bytov berú úver spravidla na dvadsať rokov, veľkú pozornosť by ste mali venovať kvalite materiálu, aby nebolo potrebné dom opravovať skôr, ako bude splatený úver za jeho obnovu. Pri materiáloch by mala byť zaručená dlhodobá odolnosť proti poveternostným vplyvom, farebná stálosť a komplexnosť systémových riešení. Spoľahlivú realizačnú firmu môže vlastníkom potvrdiť aj samotný výrobca zatepľovacieho systému. Spýtajte sa, koľko pracovníkov firmy je zaškolených priamo výrobcom zatepľovacieho systému a či títo budú pracovať aj na vašej stavbe. Výhodou realizačnej firmy je, ak má dlhodobo zohrané partie pracovníkov.

 

Licencie

Každá firma venujúca sa zatepľovaniu musí nahlásiť stavbu Technickému a skúšobnému ústavu stavebnému (TSÚS). Ústav robí odborné kontroly stavieb a aj na základe nich vystavuje licencie potvrdzujúce odbornú spôsobilosť na realizáciu zatepľovacích systémov na jeden až tri roky. Doba platnosti licencie sa odvíja od zistenia nepodstatných nezhôd na stavbe pri inšpekcii. Na skrátené obdobie vydáva ústav licenciu tiež vtedy, ak o to požiada sám žiadateľ alebo ak si neplní povinnosti, vrátane včasnej úhrady faktúr za výkon inšpekcií alebo za nezverejnenie kontaktných údajov. Na jeden rok vydáva TSÚS licenciu v prípade, že zhotoviteľ žiada o licenciu prvýkrát. Určite si overte licenciu firiem, ktoré sa uchádzajú o zatepľovanie vášho bytového domu, či je ešte platná.

 

Záruky

Seriózna spoločnosť akceptuje reklamáciu bez problémov. Spravidla sa uzatvára v zmluve o dielo záruka na päť rokov. Niektoré spoločnosti však poskytujú záruku na zatepľovací systém sedem rokov a na strešný systém až desať rokov.

 

Od potenciálnej realizačnej firmy si neváhajte vypýtať aj potvrdenie, či nie je firma v konkurze, v exekučnom konaní, či nemá dlhy na daniach či poistnom. Tieto informácie je možné si preveriť aj v univerzálnom registri.


Prečítajte si aj:
 
 
Informácie o službe zatepľovanie nájdete aj tu: http://www.vyskovyservis.sk/zateplovanie-budov.
V prípade záujmu o cenovú ponuku vyplňte tento formulár: http://www.vyskovyservis.sk/cenova-ponuka