Ako zatepľovať bytové domy – 4. diel: Výber stavebného dozoru

Ako zatepľovať bytové domy

Bratislava 20. august 2014 - Stavebný dozor musí postupovať vždy v prospech zákazníka a v zmysle projektovej dokumentácie. Akékoľvek náznaky benevolencie v prospech realizačnej firmy sú neprípustné. Znie to ako samozrejmosť, ale v praxi sa často stáva, že výberom neschopného stavebného dozoru je spokojnosť zákazníka až na poslednom mieste. Najčastejšie si vlastníci bytov vyberajú stavebný dozor na základe referencií od známych.

Stavebný dozor musí byť nielen schopný ustriehnuť kvalitu prác a používaných materiálov, ale musí mať aj dostatok času na intenzívnu kontrolu stavby. Ak je príliš zaneprázdnený, môže sa stať, že mu podstatné detaily uniknú. Navyše, ak ste ušetrili na jeho odmene, prečo by sa snažil? Kvalitný stavebný dozor pritom dokáže na seba zarobiť ušetrením financií, o ktoré by investor prišiel bez dôkladnej kontroly.

Stavebný dozor môže byť vlastníkom bytov nápomocný už pri výbere realizačnej firmy a posudzovaní predkladaných cenových ponúk. V podstate existujú dva druhy nedostatkov, ktoré môže stavebný dozor odhaliť – nedostatky už pri technickej dokumentácii alebo potom pri samotnej realizácii zateplenia.

Stavebný dozor by mala byť osoba, ktorá je nezávislá od zhotoviteľa stavby a mala by doložiť platné oprávnenie na výkon činnosti. Preverte si tiež, či má skúsenosti s dozorovaním obnovy bytových domov. Môže však nastať aj taká situácia, kedy investor požaduje od zhotoviteľa odporučenie na projektanta i stavebný dozor.

Povinnosťou stavebného dozoru sú:

  • dohliadať na realizované práce,
  • priebežne kontrolovať kvalitu jednotlivých častí zatepľovacieho systému,
  • kontrolovať technologické postupy, ktoré stanovujú dodávatelia zatepľovacieho systému,
  • pravidelne komunikuje so stavbyvedúcim,
  • kontroluje záznamy v stavebnom denníku,
  • kontroluje súpis vykonaných prác, na základe ktorých sa vystavujú faktúry,
  • zastupuje investora tak, aby celkové náklady neprekročili rozpočet a dodržala sa lehota výstavby,
  • zhromažďuje dokumentáciu potrebnú ku kolaudácii stavby.
  • zúčastňuje sa kontrolných dní na stavbe a samozrejme je prítomný pri kolaudácii stavby.

Povinnosti stavebného dozoru určuje stavebný zákon, ktorý požaduje, aby stavebný dozor sledoval spôsob a postup výstavby, či sa stavba uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia.

V ďalšej časti nášho seriálu sa budeme venovať vybraným detailom zo samotnej realizácie zatepľovania.

Prečítajte si aj: