Batkova 9-11 Bratislava, 2008

Zatepľovanie Batkova 9-11, Bratislava, 2008

 

Investor: Vlastníci bytov a NP
Miesto: Batkova 9-11, Bratislava
Predmet prác: zateplenie fasády, sanácia betónových konštrukcií a rekonštrukcia zábradlí lodžií bytového domu
Realizácia: máj - jún 2008

V prípade záujmu o cenovú ponuku vyplňte tento formulár: http://www.vyskovyservis.sk/cenova-ponuka