Brezová Bratislava

Rodinný dom, Bratislava

Miesto: Brezová ul., Bratislava

Predmet prác: rekonštrukcia a dostavba bývalej vodohospodárskej stavby na rodinný dom