Britská ambasáda, BA

Investor: Interserve

Miesto: Britská ambasáda, Bratislava

Predmet prác: umelecko - reštaurátorská obnova fasády historickej budovy

Realizácia: november 2014