Bytový komplex BORIA 2014

Zatepľovanie Bytový komplex BORIA

 

Investor: Vlastníci bytov a NP, Drieňová 1 – 1/A-G, Bratislava

V zastúpení: HomePro Správcovská, s.r.o.

Miesto: Drieňová ul. 1 – 1/A-G, BORIA, Bratislava

Predmet prác: rekonštrukcia obkladu odvetraného zatepľovacieho systému bytového domu BORIA

Použitý materiál: kompozitné dosky FUNDERMAX

Termín: marec 2014

V prípade záujmu o cenovú ponuku vyplňte tento formulár: http://www.vyskovyservis.sk/cenova-ponuka