Ďatelinová 1-9 BA, 2012

Investor: Vlastníci bytov a NP, Ďatelinová ul. č. 1-9, Bratislava

V zastúpení: Bytkomfort – BA a.s.

Miesto: Ďatelinová ul. č. 1-9, Bratislava

Predmet prác: zateplenie obvodového plášťa, výmena závesných balkónov, okien a brány

Termín: august 2012