Hálova 9, BA 2017

Bytový dom Hálova 9, Bratislava

 

Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Hálova 9, Bratislava
V zastúpení: Bytové družstvo Petržalka
Miesto: Hálova 9, Bratislava
Predmet prác: termoizolačný náter obvodového plášťa, zateplenie strojovne výťahov a strechy
Použitý materiál: termoizolačný systém POLYTEX Actin Thermo, kontaktný zatepľovací systém STOMIX
Začiatok realizácie: apríl 2017
 
 
V prípade záujmu o cenovú ponuku vyplňte tento formulár: http://www.vyskovyservis.sk/cenova-ponuka