Hečkova, Bratislava 2015

Zatepľovanie bytového domu Hečkova, Bratislava

 
Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Hečkova 14-16, Bratislava
V zastúpení: Pavlína Pavúková - PAMA, s.r.o., Karpatské nám. 18, 831 06 Bratislava
Miesto: Hečkova 14-16, Bratislava
Predmet prác: dodatočné zateplenie fasády bytového domu na existujúce nevyhovujúce zateplenie systémom STX.THERM SANA od firmy STOMIX, komplexná rekonštrukcia strechy a obnova vnútorných priestorov
Použitý materiál: zatepľovací systém STOMIX SANA
Začiatok realizácie: jún 2015
V prípade záujmu o cenovú ponuku vyplňte tento formulár: http://www.vyskovyservis.sk/cenova-ponuka