História

História firmy BRATISLAVSKÝ VÝŠKOVÝ SERVIS

História firmy 

Vzniku samotnej spoločnosti BRATISLAVSKÝ VÝŠKOVÝ SERVIS, s.r.o. predchádzali aktivity zakladateľov firmy z obdobia 80-tych rokov, ktorí sa živili ako horolezci prácami vo výškach, či už v rámci hospodárskych aktivít Telovýchovných jednôt alebo v pridružených výrobách pôsobiacich popri JRD (Jednotných roľníckych družstvách).

V rokoch 1983 – 1987 boli hlavným predmetom činnosti našej skupiny horolezcov prevažne sanácie a sieťovanie skalných stien nad železničnými traťami väčšinou stredného Slovenska, v okolí Banskej Bystrice, Kremnice a na Orave. Medzi ďalšie aktivity tohto tímu patrili výškové práce pri údržbe, opravách a náteroch výškových budov, panelových domov, kostolov, komínov, oceľových lán, konštrukcií, stožiarov, mostov a vodojemov.

 

Výber z výškových prác tohto obdobia:

• údržba a náter oceľových lán a oboch pylónov mosta SNP v Bratislave pod hlavičkou Telovýchovnej jednoty JAMES, ktorej boli títo horolezci členmi,
• orezanie a výrub chorých, či nebezpečne rastúcich stromov v areáli hradu Červený Kameň nad obcou Častá, spolu s ďalšími výškovými prácami pri rekonštrukcii hradu,
• oprava strechy a fasády kostola v Hronskom Beňadiku,
• oprava opláštenia, náter stopky a lán vodojemov (napr. pri Opave, Trnave),
• asistencia pri stabilizovaní stien veže bratislavskej radnice proti ich posunu,
• oprava vnútornej výstelky 80 m komína v Chemických závodoch J. Dimitrova v Bratislave, odber vzoriek z rôznych častí vonkajšej steny komína pomocou vrtnej súpravy kvôli posúdeniu jeho stavu,
• náter výstražných červeno-bielych pásov a oprava oplechovania na 120 m komíne Teplárne na Čulenovej ul. v Bratislave,
• osadzovanie a náter reklamných pútačov, nápisov a výtvarných návrhov na fasádach výškových budov a panelových domoch (najmä v Bratislave),
• sanácia a omietnutie fasády Esterházyho paláca zo strany od susediaceho objektu Galérie mesta Bratislavy.

 

                                        

 

V rokoch 1988 až 1992 sa zrealizovali tieto práce:

• sanácia hornej časti fasády hotela Carlton a odobratie vzoriek z trámov krovu kvôli posúdeniu jeho stavu,
• výrub nebezpečne rastúceho topoľa v átriu ZŠ Fraňa Kráľa na Tilgnerovej ulici v Bratislave,
• náter žeriavovej dráhy a komína v areáli Niklovej Hute v Seredi,
• výrub topoľov s odstránením koreňov v areáli Športového klubu polície v Dúbravke, Bratislava,
• náter strechy a inštalácia nových odkvapových zvodov na budove Metrologického ústavu SAV v Bratislave,
• sanácia a oprava omietky na fasáde budovy SAV, Štefánikova ul. v Bratislave,
• sanácia a nanesenie omietky na fasáde Univerzitnej knižnice v Bratislave,
• oprava a náter odkvapových žľabov a zvodov na fare pri Modrom kostolíku v Bratislave,
• výrub a likvidácia topoľov v areáli firmy Benzinol na Mlynských Nivách v Bratislave,
• pokrývanie striech krytinou z bitúmenových šindľov na nadstavbe obytného domu v Piešťanoch, na administratívnej budove v Senici a na manzardovej streche budovy SOZA v Bratislave.

 

Začiatkom deväťdesiatych rokov sa začína profesionálna spolupráca bratov Janečkovcov. V nasledujúcom období spolu s priateľmi Davidom Šimkovichom a Oliverom Juráčekom úspešne pokračujú vo výškových a stavebných prácach. Ich spolupráca, spočiatku pri veľkom množstve prác menšieho rozsahu, prináša onedlho úžitok získavaním čoraz väčších a náročnejších zákaziek.

Zmena právnej formy podnikania zo živnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným v januári 2005 bola prirodzenou reakciou na neustále sa zvyšujúci objem výškových a stavebných prác, ktoré si vyžadujú stále vyššie nároky na ich riadenie a koordináciu, ako aj technické zázemie. V súčasnosti je firma pevne etablovaná na trhu a o jej profesionalite a kvalite svedčí množstvo referenčných stavieb a projektov.