Hlaváčikova, Bratislava 2015

Zatepľovanie bytového domu Hlaváčikova, Bratislava

 
Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Hlaváčikova 6-10, Bratislava
V zastúpení: BYTY, spol. s r.o.
Miesto: Hlaváčikova 6-10, Bratislava
Predmet prác: obnova bytového domu, zateplenie fasády a lodžií, ZTI, práce v interiéri
Použitý materiál: kontaktný zatepľovací systém STOMIX Alfa a Beta, sanačné materiály MAPEI
Začiatok realizácie: júl 2015
V prípade záujmu o cenovú ponuku vyplňte tento formulár: http://www.vyskovyservis.sk/cenova-ponuka