Hodálova 1-3, Bratislava 2013

Zatepľovanie Hodálova 1-3, Bratislava

 

Investor: SVB a NP v zast. KRS, s.r.o.
Miesto: Hodálova 1-3, Bratislava
Predmet prác: zateplenie severnej štítovej steny
Plocha: 480 m2

Realizácia: november 2006

 

Predmet prác: zateplenie fasády obytného domu
Realizácia: november 2013

V prípade záujmu o cenovú ponuku vyplňte tento formulár: http://www.vyskovyservis.sk/cenova-ponuka