Hornádska 4-8, BA, 2013

Investor: Vlastníci bytov a NP, Hornádska 4-8, Bratislava

V zastúpení: SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.

Miesto: Hornádska 4-8, Bratislava

Predmet prác: odstránenie systémových porúch a zateplenie fasády

Termín: 2013