Ipeľská 11, Bratislava 2012

Zatepľovanie Bytový dom Ipeľská, Bratislava

 

Investor: Vlastníci bytov a NP, Ipeľská 11, Bratislava

V zastúpení: Váš správca, spol. s r.o. Bratislava

Miesto: Ipeľská 11, Bratislava

Predmet prác: odstránenie systémových porúch - vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru a bytových lodžií

Realizácia: 2012

V prípade záujmu o cenovú ponuku vyplňte tento formulár: http://www.vyskovyservis.sk/cenova-ponuka