Ipeľská 13 Bratislava, 2011

Zatepľovanie Ipeľská 13  Bratislava, 2011

 

Investor: Vlastníci bytov a NP, Ipeľská 13, Bratislava

Miesto: Ipeľská 13, Bratislava

Predmet prác: výmena kopilitových stien, zateplenie fasády

Realizácia: október 2011

V prípade záujmu o cenovú ponuku vyplňte tento formulár: http://www.vyskovyservis.sk/cenova-ponuka