Ipeľská 9, Bratislava 2015

Zatepľovanie Bytový dom Ipeľská 9, Bratislava

 
Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Ipeľská 9, Bratislava
V zastúpení: SENES, s.r.o.
Miesto: Ipeľská 9, Bratislava
Predmet prác: zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy termobetónom, demontáž kopilitov, domurovanie priestoru s osadením nových okien, kompletná rekonštrukcia vstupného schodiska
Použitý materiál: kontaktný zatepľovací systém STOMIX, sanačný systém MAPEI
Začiatok realizácie: október 2015

 
V prípade záujmu o cenovú ponuku vyplňte tento formulár: http://www.vyskovyservis.sk/cenova-ponuka