Kritériá výberu firmy na zateplenie bytového domu

Zateplenie bytového domu

Kritériá výberu firmy na obnovu/zateplenie bytového domu

  • referencie minimálne za posledné tri roky. Odporúčame osobne si na stavbách overiť kvalitu prác na ukončených i rozpracovaných projektoch. BRATISLAVSKÝ VÝŠKOVÝ SERVIS vám poskytne kontakty na správcov bytových domov alebo zástupcov vlastníkov bytov, ktorí vám predložia objektívne informácie a skúsenosti. Často totiž papier znenie veľa a niet nad osobnú prehliadku.
  • cena za zatepľovanie a zmluvné podmienky. Cena je dôležitým kritériom, avšak nemala by byť rozhodujúca. Seriózna firma plní dohodnuté jednotkové ceny a rozsah prác. K úprave ceny dochádza len po súhlase s investorom a stavebným dozorom, ak sa objavili neočakávané okolnosti alebo potrebné úpravy. Investor počas realizácie môže doplniť rozsah prác a tým navýšiť celkovú cenu.
  • licencia a osvedčenie Technickéhoa skúšobného ústavu stavebného na zatepľovací systém, používanie kvalitných zatepľovacích materiálov,
  • kvalifikovaní pracovníci. BRATISLAVSKÝ VÝŠKOVÝ SERVIS má v tíme skúsených odborníkov na výkon rôznych profesií, sú vyškolení v zmysle vyhlášky 374/1990 Zb. z. pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Firme záleží na výbere remeselne zručných a spoľahlivých zamestnancov. Moderné technické vybavenie je nevyhnutnosťou pre poskytovanie kvalitných, spoľahlivých a bezpečných služieb.
  • riešenie detailov a ďalšie poskytované služby nad rámec – naša spoločnosť poskytuje ako BONUS pre svojich zákazníkov v rámci ceny zateplenia odtrhové skúšky, ktorými sa preveruje prídržnosť kontaktného zatepľovacieho systému k podkladu. Ďalej skúšky výťažnosti kotviacich prvkov, ako aj stále viac vyhľadávanú termovíziu pred a po zateplení. Návrh kreatívneho farebného prevedenia fasády spoločnosť BRATISLAVSKÝ VÝŠKOVÝ SERVIS odlišuje od konkurencie. Ako prvá napr. zaviedla na Slovensku 3D prvky na fasádach a nevšedné riešenia fasád.
  • čas výstavby a komplexnosť - obnova budov by mala trvať čo najkratšie, nakoľko pre obyvateľov bytov znamená určité obmedzenia. Taktiež želaným stavom je, keď hlavný realizátor stavby zabezpečuje aj práce súvisiace so zateplením (ako napr. klampiarske a zváračské práce, úprava bleskozvodu, sanácia balkónov, lodžií a zábradlí a pod). Záruka sa bude vzťahovať na jedného zhotoviteľa.

Okrem toho je samozrejme dôležité mať zabezpečený:

  • kvalitný projekt obnovy bytového domu,
  • zodpovedný stavebný dozor.