Lazaretská ul., BA

Lazaretská ul., Bratislava

 

Zadávateľ: Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská ul., Bratislava

Predmet prác: montáž hrotov proti holubom za pomoci horolezeckej techniky

Realizácia: 2014