Mierová, Bratislava 2014

Zatepľovanie - Bytový dom Mierová, Bratislava

 

Investor: Vlastníci bytov a NP, Mierová 24, Bratislava

V zastúpení: VSD, s.r.o. - správa domu

Miesto: Mierová 24, Bratislava

Predmet prác: obnova a zateplenie bytového domu, vrátane zateplenia strechy, oprava lodžií a rekonštrukcia ležatých rozvodov vody a stúpacích rozvodov SV, TUV, C-TUV, vnútorná modernizácia budovy

Použitý materiál: zatepľovací systém Stomix, vlastné prvky kovovýroby

Začiatok realizácie: november 2014

V prípade záujmu o cenovú ponuku vyplňte tento formulár: http://www.vyskovyservis.sk/cenova-ponuka