Nad Lúčkami 27-31, BA 2017

Zatepľovanie Bytový dom Nad Lúčkami 27-31, Bratislava

Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Nad Lúčkami 27-31, Bratislava
V zastúpení: Správcovské bratislavské družstvo
Miesto: Nad Lúčkami 27-31, Bratislava
Predmet prác: zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy, sanácia a zateplenie logií, výmena zábradlí logií, výmena spoločných rozvodov vody, elektriky, kanalizácie a plynu
Použitý materiál: kontaktný zatepľovací a sanačný systém MAPEI
Začiatok realizácie: jún 2017
 
 
V prípade záujmu o cenovú ponuku vyplňte tento formulár: http://www.vyskovyservis.sk/cenova-ponuka