Palisády, Bratislava 2015

Zatepľovanie Bytový dom Palisády, Bratislava

 
Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Palisády 10, Bratislava
V zastúpení: ProfiSprávcovská, s.r.o. - správa domu
Miesto: Palisády 10, Bratislava
Predmet prác: obnova bytového domu, zhotovenie strojovej vápennocementovej omietky fasády, oprava balkónov a strešnej nadstavby
Použitý materiál: omietka Baumit, vlastné prvky kovovýroby
Začiatok realizácie: júl 2015
V prípade záujmu o cenovú ponuku vyplňte tento formulár: http://www.vyskovyservis.sk/cenova-ponuka