Pavlovská, Bratislava 2014

Zatepľovanie bytový dom Pavlovská, Bratislava

 

Investor: Vlastníci bytov a NP, Pavlovská 1-7, Bratislava

V zastúpení: NOVBYT, s.r.o.

Miesto: Pavlovská 1-7, Bratislava

Predmet prác: obnova a zateplenie bytového domu vrátane rekonštrukcie balkónov a strechy

Použitý materiál: zatepľovací systém Sto

Realizácia: 2014

V prípade záujmu o cenovú ponuku vyplňte tento formulár: http://www.vyskovyservis.sk/cenova-ponuka