Polyfunkčný objekt Bratislava

Miesto: Malý trh, Bratislava

Predmet prác: umývanie presklenej fasády na budove Malý trh