Predajné miesto

Hroty proti vtákom si môžete zakúpiť na našej adrese:

 

BRATISLAVSKÝ VÝŠKOVÝ SERVIS, s.r.o.                          V čase:

Toplianska 13799, 821 07 Bratislava                                  Pondelok až piatok: 8.00 hod. - 15.00 hod.

Informácie: +421 905 539 709                                          Obedná prestávka: 12.00 hod. - 13.00 hod.