Radi vám poskytneme konzultácie zadarmo

Ponúkame konzultácie zadarmo

Mnohoročná profesionálna činnosť nášho tímu výškových špecialistov (od roku 1983) a neustále sa rozširujúci rozsah prác dali v roku 2005 podnet na vznik spoločnosti BRATISLAVSKÝ VÝŠKOVÝ SERVIS, s. r. o.

SANÁCIE poškodenej betónovej konštrukcie domov a mostov
REKONŠTRUKCIE lodžií, balkónov, schodiskových a výťahových šácht bytových domov
IZOLÁCIE striech
PRÁCE VO VÝŠKACH pomocou horolezeckej techniky, závesných lávok, lešenia

Venujeme sa najmä obnove bytových domov ako zatepľovanie fasád, hydroizolácia striech, spolu s rekonštrukciou lodžií, balkónov, výťahových a schodiskových šácht. Z našich skúseností môžeme len potvrdiť, že najúspešnejšia obnova domu je tam, kde vlastníkom naozaj záleží na výsledku. Vyriešenie všetkých detailov rekonštrukcie je pomerne náročná úloha, ktorej teoretická časť je na pleciach projektanta a praktickú časť musí zvládnuť realizačná firma. Jej výber by mal byť postavený najmä na transparentnej cenovej ponuke a dôvere (referenciách), aby mali vlastníci istotu, že za svoje peniaze dostanú požadovanú kvalitu a spokojné bývanie na ďalšie desiatky rokov.

Pravidelne sa zúčastňujeme na domových schôdzach, kde si vypočujeme rôzne, často i protichodné názory o nutnosti a spôsobe rekonštrukcie panelových domov. Ako hlavný dôvod na zateplenie sa zvyčajne prezentuje úspora energie na vykurovanie. Zrejme preto, lebo ľudí skôr poteší predstava ušetrených peňazí a návratnosť investície v relatívne krátkom čase, ako akási vzdialená hrozba statických porúch, pre ktoré sa možno jedného dňa budú musieť vysťahovať z vlastných bytov.

Ochrana konštrukcie panelových domov je veľmi dôležitá, pretože v miestach panelových stykov sú zvyčajne aj tepelné mosty, kde sa zráža vodná para. Oceľové spoje panelov preto korodujú oveľa rýchlejšie, ako sa kedysi predpokladalo, čím sa ich životnosť podstatne skracuje. Môže nastať situácia, keď sa vzhľadom na pokročilú koróziu panelových spojov stanú statické poruchy reálnou hrozbou a vaše domy budú neobývateľné.

Zdá sa vám tento scenár až príliš katastrofický? Viete prečo a ako riešiť ich obnovu? Vzhľadom na obsažnosť tejto témy, širokú ponuku materiálov, rozdielne nároky a finančné možnosti obyvateľov domov je veľmi dôležité dohodnúť si vopred spôsob a všetky detaily obnovy domu. Preto vám ponúkame naše skúsenosti v rámci konzultácií, aby ste predišli chybám a draho zaplatenému sklamaniu z nevydarenej investície.