Rezedová 23 Bratislava, 2010

Zatepľovanie Rezedová 23, Bratislava

 

 

Investor: Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Rezedová 23, Bratislava

V zastúpení: Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Miesto: Rezedová 23, Bratislava

Predmet prác: zateplenie bytového domu a interiérové stavebné úpravy

Realizácia: august – október 2010

V prípade záujmu o cenovú ponuku vyplňte tento formulár: http://www.vyskovyservis.sk/cenova-ponuka