Royova 19-21,23-25 BA, 2013

Zatepľovanie Royova, Bratislava

 

Investor: Vlastníci bytov a NP, Royova 19-21 a 23-25, Bratislava

V zastúpení: Bytové družstvo Bratislava III.

Miesto: Royova 19-21, 23-25, Bratislava

Predmet prác: zateplenie fasády a lodžií

Realizácia: august - december 2013

V prípade záujmu o cenovú ponuku vyplňte tento formulár: http://www.vyskovyservis.sk/cenova-ponuka