Šintavská, Bratislava 2015

Zatepľovanie bytového domu Šintavská, Bratislava

 
Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Šintavská 12-14, Bratislava
V zastúpení: Bratislavská správcovská spoločnosť, s.r.o.
Miesto: Šintavská 12,14 Bratislava
Predmet prác: obnova a zateplenie bytového domu, vrátane zateplenia a hydroizolácie strechy, oprava lodžií a kotvenie zábradlí
Použitý materiál: zatepľovací systém STOMIX, sanačný a hydroizolačný systém MAPEI
Začiatok realizácie: apríl 2015
V prípade záujmu o cenovú ponuku vyplňte tento formulár: http://www.vyskovyservis.sk/cenova-ponuka