Stavbárska 44-45 BA, 2010

Investor: Vlastníci bytov a NP, Stavbárska 44-54, Bratislava
V zastúpení správcom: Senes, s.r.o
Miesto: Stavbárska 44-54, Bratislava
Predmet prác: zateplenie fasády, lodžií, izolácia strechy
Realizácia: apríl 2010