Toryská 13-17 Bratislava, 2010

Zatepľovanie Toryská 13-17 Bratislava, 2010

 

Investor: Vlastníci bytov a NP, Toryská 13-17, Bratislava
V zastúpení správcom: Spokojné bývanie, s.r.o
Miesto: Toryská 13-17, Bratislava
Predmet prác: zateplenie fasády, lodžií, výťahových šácht
Realizácia: apríl 2009

V prípade záujmu o cenovú ponuku vyplňte tento formulár: http://www.vyskovyservis.sk/cenova-ponuka