Toryská 19-21, Bratislava 2013

Zatepľovanie Toryská 19-21, Bratislava

 

Investor: Vlastníci bytov a NP, Toryská 19 - 21, Bratislava

V zastúpení: SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.

Miesto: Toryská 19 - 21, Bratislava

Predmet prác: odstránenie systémových porúch a zateplenie fasády

Termín: 2013

V prípade záujmu o cenovú ponuku vyplňte tento formulár: http://www.vyskovyservis.sk/cenova-ponuka