Toryská 8-12 Bratislava, 2011

Investor: Vlastníci bytov a NP, Toryská 8-12, Bratislava

V zastúpení: SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.

Miesto: Toryská 8-12, Bratislava

Predmet prác: zateplenie a odstránenie systémových porúch bytových domov

Realizácia: apríl - júl 2011