Vodojem Pavlice

Investor: Roľnícke družstvo v Pavliciach

Miesto: Pavlice

Predmet prác: oprava opláštenia a fotodokumentácia skutkového stavu vodojemu

Realizácia: júl 2012