Zdvojené zateplenie ako riešenie pre nekvalitné realizácie obnovy

Nobelova po realizácii zateplenia

Bratislava 26. marec 2014 - Mnoho bytových domov na Slovensku je už zateplených, ale stále nájdeme ešte veľké množstvo nezateplených bytových domov, ktoré obnovu plánujú. S otvorenou stavebnou sezónou budeme vo svojom okolí vídať nové realizácie zateplenia fasád. Rozhodnutie, komu zveriť realizáciu stavebných úprav, je na vlastníkoch bytov a správcoch bytových domov. Ide o dôležité rozhodnutie, nakoľko zateplenie je nákladnou investíciou a vlastníci bytov ju splácajú dlhé roky. Pochybenia pri týchto rozhodnutiach sú neskôr spojené s dodatočnými neplánovanými a nákladnými opravami.

Najpodstatnejším kritériom pri výbere realizačnej firmy býva väčšinou cena. Nie vždy však lacné a rýchle riešenia bývajú skutočne cenovo výhodné a dlhodobé. Svoje skúsenosti majú aj obyvatelia bytového domu na Nobelovej ul. 26 v Bratislave. Tento bytový dom bol obnovený v roku 2006, no nekvalitná práca si vyžiadala opätovnú obnovu fasády už v roku 2013. „Na fasáde boli viditeľné trhliny, dokonca z dôvodu nekompletného zateplenia bola na viacerých miestach narušená omietka, ktorá nasiakla vodou a to spôsobilo odpadnutie veľkých plôch fasádnej omietky. Nehovoriac o tepelných mostoch a rôznych zle riešených detailoch,“ hovorí Miroslav Elíz zo spoločnosti BRATISLAVSKÝ VÝŠKOVÝ SERVIS, s. r. o., ktorá bola oslovená vlastníkmi bytov na opätovnú obnovu bytového domu. Potvrdzuje sa preto, že pri výbere realizačnej firmy pri obnove budov by mala rozhodovať komplexnosť dodávky služieb, kvalita použitých materiálov, riešenie detailov a záručné podmienky, nielen cena.

Nekvalitné technologické postupy niektorých firiem často spôsobujú praskliny na fasádach, tepelné mosty, presvitanie spojov izolačných dosiek a hmoždiniek, odpadávanie celých plôch fasádnej omietky, a tým sa skracuje celková životnosť novej fasády. Výnimkou nie je ani výskyt plesní a húb. Tieto nepríjemnosti potom podnecujú diskusiu o nevýhodách zatepľovania budov.

Odborníci z BRATISLAVSKÉHO VÝŠKOVÉHO SERVISU, s. r. o., špecializujúceho sa na profesionálnu obnovu budov a prácu vo výškach, rýchlo odhalili pochybenia, ktoré spočívali v nízkej hrúbke izolantu a jeho podlepovaní, tepelnej izolácii lepenej na terče, chýbajúcich diagonálach a chybné riešenia detailov s následkom praskania omietky. Do úvahy prichádzali dve možnosti opätovnej obnovy bytového domu. Demontáž pôvodného zateplenia, ktoré je finančne nákladnejšie a zdĺhavejšie alebo zdvojené zateplenie. „BRATISLAVSKÝ VÝŠKOVÝ SERVIS, s.r.o. je zatiaľ jedinou spoločnosťou na Slovensku, ktorá zrealizovala prvé zdvojené zateplenie bytového domu certifikovaným zatepľovacím systémom. Tento nový systém na zdvojovanie a sanáciu nestabilných zatepľovacích systémov STX. THERM SANA od spoločnosti STOMIX je jedinečným technickým riešením pre všetky typy podkladov. Naša spoločnosť je zároveň jedinou spoločnosťou, ktorá má na tento systém vydanú licenciu od Technického a skúšobného ústavu stavebného (TSÚS),“ vysvetľuje konateľ spoločnosti Patrik Janečka. Dodatočným obnovením fasády novým systémom sa všetky vyššie uvedené defekty odstránili. „Následnou termovíziou sme si potvrdili správne postupy zatepľovacích prác,“ potvrdzuje M. Elíz. Výhodami zdvojeného zateplenia je doteplenie objektu, zníženie energetickej náročnosti, stabilizácia uvoľneného zatepľovacieho systému, ako aj efektívne kotvenie do problematických podkladov, ako sú pórobetóny, duté tehly či sendvičové konštrukcie. „Špeciálne kotvenie dokáže preniesť záťaž izolačnej vrstvy pri miestnej či plošnej strate súdržnosti zatepľovacieho systému so stavebnou konštrukciou, čo neumožňuje žiadny iný typ kotvenia na trhu,“ zdôrazňuje P. Janečka. V neposlednom rade je potrebné spomenúť minimalizáciu vzniku tepelných mostov pri kotvení zatepľovacieho systému. V prospech zdvojovania a sanácie nestabilného zateplenia hovorí aj výrazná finančná úspora, nakoľko nie je potrebná demontáž pôvodného zatepľovacieho systému, jeho odvoz a likvidácia. Skracuje sa aj celkový proces revitalizácie, čo zase ovplyvňuje mzdové náklady pracovníkov realizačnej firmy. „Tento systém zatepľovania sa dá, samozrejme, použiť aj pri rodinných domoch,“ uzatvára P. Janečka.

 

BRATISLAVSKÝ VÝŠKOVÝ SERVIS sa už 15 rokov venuje profesionálnej obnove, servisu budov a prácam vo výškach. Vlastná kovovýroba spoločnosti zabezpečuje výrobu kovových konštrukcií na mieru, balkónových zábradlí, konštrukcií na prestrešenie vchodov, vetracie mriežky a pod. Spoločnosť začala aj s realizáciou stavieb rodinných domov. Vzniku samotnej spoločnosti predchádzali aktivity zakladateľov firmy z obdobia 80-tych rokov, ktorí sa živili ako horolezci prácami vo výškach, či už v rámci hospodárskych aktivít telovýchovných jednôt alebo v pridružených výrobách pôsobiacich popri JRD (Jednotných roľníckych družstvách). Zmena právnej formy podnikania zo živnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným v januári 2005 bolo prirodzenou reakciou na neustále sa zvyšujúci objem výškových a stavebných prác, ktoré si vyžadujú stále vyššie nároky na ich riadenie a koordináciu, ako aj technické zázemie. V súčasnosti je firma pevne etablovaná na trhu a o jej profesionalite a kvalite svedčí množstvo referenčných stavieb a projektov.

Pre viac informácií kontaktujte prosím:

 

Ing. Kvetoslava Kirchnerová

marketing
 

BRATISLAVSKÝ VÝŠKOVÝ SERVIS, s.r.o.
Toplianska 13799, 821 07 Bratislava
tel: +421 2 43 63 10 26