Astrová 50-52, BA 2017

Zatepľovanie Bytový dom Astrová 50-52, Bratislava

Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Astrová 50-52, Bratislava
V zastúpení: Správa domov SBD Bratislava II., s.r.o.
Miesto: Astrová 50-52, Bratislava
Predmet prác: zateplenie obvodového plášťa a strojovní výťahu bytového domu, rekonštrukcia balkónov a logií vrátane realizácie nerezového zábradlia, rekonštrukcia vstupných priestorov
Použitý materiál: kontaktný zatepľovací systém STOMIX, sanačný systém MAPEI
Začiatok realizácie: marec 2017
 
 
V prípade záujmu o cenovú ponuku vyplňte tento formulár: http://www.vyskovyservis.sk/cenova-ponuka