Rajecká 5-7, BA 2017

Zatepľovanie Bytový dom Rajecká 5-7, Bratislava

Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Rajecká 5-7, Bratislava
V zastúpení: Spokojné bývanie, s.r.o.
Miesto: Rajecká 5-7, Bratislava
Predmet prác: zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy, sanácia a zateplenie lodžií, výmena zábradlí lodžií
Použitý materiál: kontaktný zatepľovací systém STOMIX, sanačný systém MAPEI
Začiatok realizácie: august 2017
 
 
V prípade záujmu o cenovú ponuku vyplňte tento formulár: http://www.vyskovyservis.sk/cenova-ponuka