Kupeckého 11-13, BA 2017

Zatepľovanie Bytový dom Kupeckého 11-13, Bratislava

Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Kupeckého 11-13, Bratislava
V zastúpení: SBD II.
Miesto: Kupeckého 11-13, Bratislava
Predmet prác: obnova balkónov: reprofilácia a zateplenie balkónových dosiek, výmena zábradlí
Použitý materiál: kontaktný zatepľovací systém STOMIX, sanačný systém MAPEI
Začiatok realizácie: august 2017
 
 
V prípade záujmu o cenovú ponuku vyplňte tento formulár: http://www.vyskovyservis.sk/cenova-ponuka