Licencie

Licencie TSÚS

Licencie Technického a skúšobného ústavu stavebného (TSÚS) potvrdzujú našu odbornú spôsobilosť na realizáciu kontaktných zatepľovacích systémov. Každá firma venujúca sa zatepľovaniu musí nahlásiť stavbu ústavu, ktorý robí odborné kontroly stavieb a aj na základe nich vystavuje licencie na jeden až tri roky. Našej spoločnosti vydal TSÚS licencie na tri roky.

Doba platnosti licencie sa odvíja od zistenia nepodstatných nezhôd na stavbe pri inšpekcii. Na skrátené obdobie vydáva ústav licenciu aj vtedy, ak o to požiada sám žiadateľ alebo ak si neplní povinnosti, vrátane včasnej úhrady faktúr za výkon inšpekcií alebo za nezverejnenie kontaktných údajov. Na jeden rok vydáva TSÚS licenciu v prípade, že zhotoviteľ žiada o licenciu prvýkrát. Určite si overte licenciu firiem, ktoré sa uchádzajú o zatepľovanie Vášho bytového domu, či je ešte platná.