Servis a údržba budov

Servis a údržba budov, výškové práce

Komplexná údržba a servis budov, výškové práce

 

Okrem komplexnej a profesionálnej obnovy budov poskytujeme aj ďalšie služby v rôznych oblastiach výškových prác, ktoré súvisia s údržbou a servisom budov a ich okolia:

 

 

 

 

 • sanácie poškodených omietok a zateplenia,
 • sanácie a reprofilácie betónových konštrukcií,
 • protiplesňový náterový systém zateplených fasád,
 • demolačné práce,
 • montáž a demontáž rôznych konštrukcií,
 • montáž sietí a hrotov proti vtáctvu,
 • montáž sneholamov, bleskozvodov,
 • nátery veží, mostov, konštrukcií, vysielačov,
 • orez a výrub stromov,
 • čistenie, umývanie okien, 
 • rozpaľovanie oceľových konštrukcií,
 • zváračské a zámočnícke práce,
 • konzultácie pri hľadaní optimálneho riešenia realizácie rôznych prác vo výškach.