Toryská 42-46, BA 2017

Zatepľovanie Bytový dom Toryská 42-46, Bratislava

Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Toryská 42-46, Bratislava
V zastúpení: Spokojné bývanie, s.r.o.
Miesto: Toryská 42-46, Bratislava
Predmet prác: obnova strešného plášťa: zateplenie polystyrénom, spádovanie termobetónom, modifikované asfaltové pásy
Použitý materiál: systém INDEX
Začiatok realizácie: september 2017
 
 
V prípade záujmu o cenovú ponuku vyplňte tento formulár: http://www.vyskovyservis.sk/cenova-ponuka