Zatepľovanie budov

Zatepľovanie / obnova budov

Zateplenie a kompletná obnova budov od profesionálov

 

Dôkladná príprava, odbornosť a riešenie detailov

Služby v oblasti kompletnej obnovy a zatepľovanie budov od spoločnosti BRATISLAVSKÝ VÝŠKOVÝ SERVIS, s.r.o. sú založené na dlhoročných odborných znalostiach a nadobudnutých skúsenostiach.

 

Profesionálna obnova a zatepľovanie budov - čo všetko získate:

 • statická bezpečnosť,
 • požiarna bezpečnosť,
 • tepelná ochrana / zateplenie,
 • akustická ochrana,
 • predĺženie životnosti (vyriešenie problému zatekania cez škáry medzi panelmi),
 • zníženie energetickej náročnosti (úspory na nákladoch na vykurovanie),
 • zvýšená hygiena a zdravie,
 • krajšia fasáda (zvyšuje sa atraktivita a hodnota bytov).

 

"Filozofia našej spoločnosti je založená na kvalitne a odborne odvedenej práci do posledného detailu. Dbáme na presné dodržiavanie odporúčaných postupov a neuspokojíme sa len s bežnými metódami pre zatepľovanie a kompletnú obnovu budov"

 

Vykonávame tieto práce:

 • komplexné zatepľovanie budov, bytových domov, rodinných domov, iných objektov,
 • izolácia fasády, ostení,
 • izolácia pivničných priestorov a striech,
 • poradenstvo a grafický návrh stavby,
 • výmena zastaraných okien spoločných priestorov za nové,
 • obnova spoločných priestorov zahŕňajúca nové schodiskové zasklenie, opravu alebo výmenu zábradlí, výmenu okien a vstupných brán, vrátane nového systému otvárania, výmena dlažieb, zateplenie stropov, nové kazetové stropy, maľovanie, nátery spoločných priestorov,
 • montáž parapetov s tesnením proti prestupu vody,
 • sanácia a reprofilácia poškodených betónových konštrukcií,
 • sanácia balkónov a lodžií,
 • montáž ochranných prvkov proti vtáctvu,
 • výmena potrubia na rozvody SV, TÚV, kanalizácie, plynu,
 • výmena elektroinštalácie,
 • komplexná rekonštrukcia, modernizácia a servis výťahov,
 • montáž poštových schránok, označenia budov.

 

Ako bonus k službe zatepľovanie získate:

 • odtrhové skúšky, ktorými sa preveruje prídržnosť kontaktného zatepľovacieho systému k podkladu,
 • skúšky výťažnosti kotviacich prvkov,
 • termovízna diagnostika pred a po zateplení - termovízia,
 • návrh kretívneho farebného riešenia fasády,
 • vyhotovenie energetického certifikátu.

 

Najdôležitejšie požiadavky pri rozhodovaní o celkovej rekonštrukcii budov:

 • kvalitný projekt pre obnovu a zateplenie bytového domu
 • správny výber realizačnej firmy. Odporúčame výber na základe referenčných projektov, ktoré si správca či zástupcovia vlastníkov môžu osobne prezrieť. Odporúčame sa porozprávať o skúsenostiach vlastníkov bytov s firmou, ktorá zatepľovanie vykonala, s ich pracovníkmi, o priebehu prác, dodržaní termínov a pod.,
 • kvalitné materiály pre zatepľovanie budov,
 • zodpovedný stavebný dozor,
 • riešenie detailov,
 • zmluvné podmienky a záruka poskytovaných služieb,
 • ďalšie poskytované služby ako BONUS zo strany realizačnej firmy.

 

Ukážky našich prác - kompletná obnova a zatepľovanie budov