Zatepľovanie budov

Zatepľovanie / obnova budov

Zateplenie a kompletná obnova budov od profesionálov

 

Dôkladná príprava, odbornosť a riešenie detailov

Služby v oblasti kompletnej obnovy a zatepľovanie budov od spoločnosti BRATISLAVSKÝ VÝŠKOVÝ SERVIS, s.r.o. sú založené na dlhoročných odborných znalostiach a nadobudnutých skúsenostiach.

 

Profesionálna obnova a zatepľovanie budov - čo všetko získate:

  • statická bezpečnosť,
  • požiarna bezpečnosť,
  • tepelná ochrana / zateplenie,
  • akustická ochrana,
  • predĺženie životnosti (vyriešenie problému zatekania cez škáry medzi panelmi),
  • zníženie energetickej náročnosti (úspory na nákladoch na vykurovanie),
  • zvýšená hygiena a zdravie,
  • krajšia fasáda (zvyšuje sa atraktivita a hodnota bytov).

 

"Filozofia našej spoločnosti je založená na kvalitne a odborne odvedenej práci do posledného detailu. Dbáme na presné dodržiavanie odporúčaných postupov a neuspokojíme sa len s bežnými metódami pre zatepľovanie a kompletnú obnovu budov"

 

Vykonávame tieto práce:

  • komplexné zatepľovanie budov, bytových domov, rodinných domov, iných objektov,
  • izolácia fasády, ostení,
  • izolácia pivničných priestorov a striech,
  • poradenstvo a grafický návrh stavby,
  • výmena zastaraných okien spoločných priestorov za nové,
  • obnova spoločných priestorov zahŕňajúca nové schodiskové zasklenie, opravu alebo výmenu zábradlí, výmenu okien a vstupných brán, vrátane nového systému otvárania, výmena dlažieb, zateplenie stropov, nové kazetové stropy, maľovanie, nátery spoločných priestorov,
  • montáž parapetov s tesnením proti prestupu vody,
  • sanácia a reprofilácia poškodených betónových konštrukcií,
  • sanácia balkónov a lodžií,
  • montáž ochranných prvkov proti vtáctvu,
  • výmena potrubia na rozvody SV, TÚV, kanalizácie, plynu,
  • výmena elektroinštalácie,
  • komplexná rekonštrukcia, modernizácia a servis výťahov,
  • montáž poštových schránok, označenia budov.

 

Ako bonus k službe zatepľovanie získate:

  • odtrhové skúšky, ktorými sa preveruje prídržnosť kontaktného zatepľovacieho systému k podkladu,
  • skúšky výťažnosti kotviacich prvkov,
  • termovízna diagnostika pred a po zateplení - termovízia,
  • návrh kretívneho farebného riešenia fasády,
  • vyhotovenie energetického certifikátu.

 

Najdôležitejšie požiadavky pri rozhodovaní o celkovej rekonštrukcii budov:

  • kvalitný projekt pre obnovu a zateplenie bytového domu
  • správny výber realizačnej firmy. Odporúčame výber na základe referenčných projektov, ktoré si správca či zástupcovia vlastníkov môžu osobne prezrieť. Odporúčame sa porozprávať o skúsenostiach vlastníkov bytov s firmou, ktorá zatepľovanie vykonala, s ich pracovníkmi, o priebehu prác, dodržaní termínov a pod.,
  • kvalitné materiály pre zatepľovanie budov,
  • zodpovedný stavebný dozor,
  • riešenie detailov,
  • zmluvné podmienky a záruka poskytovaných služieb,
  • ďalšie poskytované služby ako BONUS zo strany realizačnej firmy.

 

Ukážky našich prác - kompletná obnova a zatepľovanie budov