Ďatelinová 1-9, BA

Investor: Vlastníci bytov a NP, Ďatelinová ul. č. 1-9, Bratislava

V zastúpení: Bytkomfort – BA a.s.

Miesto: Ďatelinová ul. č. 1-9, Bratislava

Predmet prác: výroba a montáž striešok

Termín: november 2014