Gotická studňa na hrade

Investor: Váhostav-SK, a.s.

Miesto: Bratislavský hrad, Bratislava

Predmet prác:

1. etapa – videoanalýza skutkového stavu kamenného obkladu stien studne

2. etapa – výroba, montáž závesnej podesty, zabezpečovanie kamenárov počas rekonštrukcie obruby

3. etapa – čistenie kamenného obkladu stien studne, čistenie vodnej hladiny  

Realizácia: júl 2012