Nobelova 26, Bratislava 2013

Zatepľovanie Nobelova 26, Bratislava

 

Investor: Vlastníci bytov a NP, Nobelova 26, Bratislava

V zastúpení: Bytospráva, s.r.o.

Miesto: Nobelova 26, Bratislava

Predmet prác: dodatočné zateplenie fasády na existujúce nevyhovujúce zateplenie systémom STX.THERM SANA od firmy STOMIX

Realizácia: august 2013

V prípade záujmu o cenovú ponuku vyplňte tento formulár: http://www.vyskovyservis.sk/cenova-ponuka