Rodinný dom, Gorazdova BA

Rodinný dom, Gorazdova ul., Bratislava

Miesto: Bratislava

Predmet prác: zateplenie a drobné stavebné práce na rodinnom dome s garážou

Termín: 2012