Toplianska 2-6 BA, 2011

Investor:  Vlastníci bytov a NP, Toplianska 2-6, Bratislava

V zastúpení:  SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.

Miesto:  Toplianska 2-6, Bratislava

Predmet prác: zateplenie a odstránenie systémových porúch bytových domov

Realizácia:  máj – august 2011