Vietnamská, BA 2014

Zatepľovanie bytového domu Vietnamská, Bratislava

 

Investor: Vlastníci bytov a NP, Vietnamská 44-46, Bratislava

V zastúpení: Bytospráva, s.r.o.

Miesto: Vietnamská 44-46, Bratislava

Predmet prác: obnova a zateplenie bytového domu, vrátane zateplenia strechy a strojovne výťahov, odstránenie systémových porúch balkónov a lodžií

Použitý materiál: zatepľovací systém Stomix

Začiatok realizácie: august 2014

V prípade záujmu o cenovú ponuku vyplňte tento formulár: http://www.vyskovyservis.sk/cenova-ponuka