Vietnamská, BA 2014

Bytový dom Vietnamská, Bratislava

 

Investor: Vlastníci bytov a NP, Vietnamská 44-46, Bratislava

V zastúpení: Bytospráva, s.r.o.

Miesto: Vietnamská 44-46, Bratislava

Predmet prác: odstránenie systémových porúch balkónov a lodžií, nové kotvenie balkónov, nové zábradlia z našej kovovýroby

Začiatok realizácie: august 2014