Výškové práce v Bratislave

Bytový dom Mraziarenská ul., Bratislava

 

Miesto: Mraziarenská 13-19, Bratislava

Predmet prác: horolezecké práce pri odstraňovaní škôd spôsobených zatekaním na schodiskových stenách bytového domu

Realizácia: 2014